Visie

Een goede werkplek is geen luxe…

Hoe virtueel ons werk ook wordt, we blijven mensen van vlees en bloed. Met basale behoeften aan comfort, contact en concentratie; aan beweging, ontspanning en inspiratie. Waar de mens de belangrijkste productiefactor is geworden, draagt een goede werkomgeving aantoonbaar bij aan werkprestaties, tevredenheid en vitaliteit. En aan de samenwerking, betrokkenheid en identiteit die een groep mensen tot een organisatie maken. Dat is geen luxe, maar een essentiële basis voor ontwikkeling en resultaat.

Een slechte werkplek is geen luxeprobleem…

Omgekeerd geldt: een slechte werkplek is een dagelijkse bron van frustratie. Helaas zijn velen bekend met kantoren die te open, te krap, te warm of te saai zijn. Zo’n werkomgeving jaagt mensen weg, zeker nu ze steeds beter thuis en op andere plekken kunnen werken. Schadelijk voor wie er werkt, schadelijk voor de organisatie en evengoed een grote kostenpost. Bovendien niet zomaar te veranderen vanwege de ‘traagheid’ van vastgoed. Daarom is het cruciaal om weloverwogen, toekomstgerichte keuzes te maken. Vooral nu manieren van werken veranderen.

Verbeteren op basis van integrale procesbenadering

Een goede werkomgeving is het product van nauwe samenwerking tussen professionals op het gebied van huisvesting/FM, HRM en ICT (workplace management). Daarbij staan zij in contact met twee processen binnen de organisatie: (1) medewerkers en teams die – individueel en samen – nieuwe werkpatronen ontwikkelen (bottom-up); (2) bestuurders en managers die organisatiedoelen en randvoorwaarden vertalen naar een toekomstvisie op werk en organisatie (top-down). Een uitdagende opgave, waar je nooit helemaal klaar mee bent omdat behoeften, visies en oplossingen zich blijven ontwikkelen.