Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Werkomgevingen veranderen

Als zelfstandig adviseur help ik organisaties bij het veranderen van hun werkomgeving. Om in te spelen op nieuwe behoeften en mogelijkheden. Op basis van gedegen kennis en ervaring. Met aandacht voor proces en resultaat.

Hoe gaan we werken?

Dit is de vraag die rondzingt. We hebben ervaren dat het anders kan, als het echt moet. Maar wat gaan we doen, nu er meer te kiezen valt? Wat wordt de mix van thuis, kantoor en andere locaties? Van synchroon en asynchroon? En van face-to-face, online en hybride? Wat werkt het beste voor mij, voor mijn team en voor mijn organisatie?

lees verder

Dit is de tijd waarin nieuwe werkpatronen ontstaan. Een nieuw evenwicht, gebaseerd op werkgerelateerde én persoonlijke overwegingen. Dat evenwicht zal veel dynamischer zijn dan we gewend waren. De hoe-vraag zullen we onszelf en elkaar vrijwel dagelijks blijven stellen.

Maar nieuwe manieren van werken zijn niet automatisch beter. Dit vraagt een gezamenlijke zoektocht naar effectieve en gezonde werkpatronen. Met veel experimenteren en reflecteren. Vanuit een heldere toekomstvisie, passend bij het werk, de organisatie en de mensen.

Ik help organisaties bij het ontwikkelen van zo’n toekomstvisie. Met inhoudelijk advies, procesbegeleiding , onderzoek en kennis.

& Wat vraagt dat van onze werkomgeving?

Effectief en gezond werken lukt alleen in een omgeving die dat faciliteert. Of beter: stimuleert. Want ongezonde en minder effectieve gewoontes leren we niet zomaar af. Als we dingen anders kunnen en willen doen, kan de werkomgeving ons goed helpen om het ‘in ons systeem te krijgen’.

lees verder

De werkomgeving heeft een fysieke, sociale en digitale component. Die kunnen elkaar versterken, als ze goed op elkaar worden afgestemd. Dat vraagt om een integrale, multidisciplinaire benadering. Een benadering die alle fysieke en virtuele plekken omvat waar het werk gebeurt.

Plannen maken voor de werkomgeving van de toekomst is lastiger dan ooit. Maar ook belangrijker. Om te zorgen dat de manier van werken niet alleen anders wordt, maar ook echt beter. En om te voorkomen dat er straks kostbare voorzieningen zijn die niet worden gebruikt.

Ik help organisaties bij het maken van doordachte plannen. Met inhoudelijk advies, procesbegeleiding, onderzoek en kennis. Vanuit de visie dat een fijne werkplek geen luxe is en een slechte werkplek geen luxeprobleem.

Kenniswerk is mensenwerk

Kenniswerk is een betrekkelijk nieuw fenomeen; het aandeel in onze arbeidsmarkt is sinds de jaren 1980 spectaculair gegroeid. Dit betekent dat we nog zoekende zijn naar manieren om dit type werk optimaal uit te voeren, te managen en te ondersteunen. Het is duidelijk dat dit andere concepten vraagt dan die geschikt zijn voor industriële productie of bureaucratische processen; maar welke precies? De antwoorden zijn niet evident, er bestaat geen ‘one size fits all’. In de praktijk zien we meer en minder geslaagde voorbeelden; veel voer voor discussie en onderzoek. Wat wel evident is: Dat de mens de belangrijkste productiefactor is bij kenniswerk. Daarom moet die centraal staan bij het ontwikkelen van effectieve manieren van werken en daarbij passende werkomgevingen.

 

Werkplek
Werkplek
Werkplek
Werkplek
Werkplek

“Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?”

Jan Gerard Hoendervanger

Wie?

Jan Gerard Hoendervanger (Assen, 1968). Opgeleid als bedrijfskundige, specialiseerde ik me in de jaren negentig als huisvestingsadviseur. Het was de tijd waarin nieuwe kantoorconcepten en manieren van werken werden uitgevonden. De fascinatie voor deze materie kon ik vervolgens verder uitdiepen in mijn werk als docent, auteur en onderzoeker. Het afstemmen van organisatie, mens, werk en werkomgeving blijft mijn rode draad, nu als zelfstandig adviseur.

Als adviseur wil ik snappen wat (groepen) mensen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Een gefundeerd antwoord is voor mij de sleutel voor het ontwikkelen van een effectieve en gezonde werkomgeving, passend bij de beoogde manieren van werken. Dit is altijd een kwestie van maatwerk. De gezamenlijke zoektocht geeft mij in elk project weer veel energie.

In grotere projecten werk ik graag samen, liefst multidisciplinair – met andere adviseurs en ontwerpers en met interne deskundigen. Regelmatig vorm ik een team met adviseurs van YNNO.

Wat ik zelf nodig heb om m’n werk goed te kunnen doen? Een interessant vraagstuk, een uitdagend project, maar vooral interactie met mensen die de lat hoog leggen – een ambitieuze opdrachtgever. Die geen genoegen neemt met de eerste-de-beste oplossing. Die ik kan helpen met het maken van weloverwogen keuzes.

Meer informatie vind je in mijn Linkedin profiel.

Wat & Hoe?

Advies

– strategie- en conceptontwikkeling
– programma van eisen en ontwerpkeuzes
– realisatie en implementatie

Procesbegeleiding

– werk- en dialoogsessies
– informatie- en discussiebijeenkomsten
– excursies

U

Onderzoek

– behoefteanalyse, nulmeting
– evaluatie onderzoek

Kennisdeling

– spreekbeurten, gastcolleges
– trainingen, workshops

Leesvoer

Publicaties

Whitepapers

Blogs

Overig

JGH koffie?

Op de hoogte blijven?

Op LinkedIn geef ik regelmatig updates over mijn projecten en publicaties. Laten we connecten!

JGH koffie?

Op de hoogte blijven?

Op LinkedIn geef ik regelmatig updates over mijn projecten en publicaties. Laten we connecten!